Monika Bekas, Windykacja należności w praktyce, Książka

Windykacja należności w praktyce

Jak weryfikować zdolność kredytową klientów i odzyskiwać pieniądze od dłużników

„Borykający się z nierzetelnymi dłużnikami znajdą w tej książce wnikliwą analizę polskich uwarunkowań bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz znakomity poradnik z praktycznymi narzędziami skutecznej windykacji. Ale jest ona równocześnie inspiracją do autorefleksji - zwróceniem uwagi na to, że poprzez nieznajomość tych narzędzi lub ich nieumiejętne stosowanie działamy w interesie dłużnika! Oba te powody tworzą bardzo dobrą motywację do przeczytania tej książki.”

Tomasz Kozłowski
prezes Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego
wiceprezes Związku Pracodawców Klastry Polskie

Krajowy Rejestr Długów – nowoczesny system wymiany informacji gospodarczych w Polsce

Ponad 52% Polaków jest zdania, że Krajowy Rejestr Długów jest najbardziej znaną instytucją gromadzącą informacje o dłużnikach w Polsce. W rejestrze zostało dopisanych 1,8 mln dłużników oraz ponad 5 mln spraw. Statystycznie jeden dłużnik ma 3 niezapłacone faktury. Każdy przedsiębiorca, bez względu na wielkość swojej firmy, może skorzystać z nowoczesnego systemu wymiany informacji gospodarczych, budowanego przez Krajowy Rejestr Długów.


System wymiany informacji gospodarczych

Na czym polega system wymiany informacji gospodarczych? Można to przedstawić na przykładzie. Firma (wierzyciel) świadczy usługi lub sprzedaje towar kontrahentowi z odroczonym terminem płatności. Kontrahent (dłużnik) nie płaci za wystawione faktury i wierzyciel wysyła do niego wezwanie do zapłaty, w którym informuje klienta, że ma zamiar dopisać go do Krajowego Rejestru Długów, jeżeli nie ureguluje on swoich zobowiązań. Dłużnik, mimo ostrzeżenia, nie płaci za wykonane usługi lub zakupiony towar. Wierzyciel dopisuje dłużnika do rejestru. Na życzenie wierzyciela Krajowy Rejestr Długów wysyła powiadomienie do nierzetelnego klienta, że został on dopisany do ogólnopolskiej bazy dłużników. Od tej pory nieuczciwy kontrahent może mieć problemy w funkcjonowaniu na rynku nawet przez 10 lat. Dłużnik szuka innego kontrahenta, z którym mógłby nawiązać współpracę. Firma, do której zwrócił się dłużnik, jest klientem Krajowego Rejestru Długów. Sprawdza potencjalnego kontrahenta w rejestrze KRD. Z raportu, który otrzymuje, wynika, że zalega on z płatnościami wobec innych firm. Dłużnik otrzymuje decyzje odmowną lub zostaje z nim zawarta umowa na mniej korzystnych warunkach.

Nowoczesny system informatyczny

Krajowy Rejestr Długów to nowoczesny system informatyczny dostępny przez Internet 24 godziny na dobę. Każdy przedsiębiorca może korzystać z jego usług po podpisaniu umowy. Uzyskuje wówczas dostęp do systemu KRD przez Internet. Dzięki temu w kilka sekund może otrzymać raport o rzetelności płatniczej potencjalnego klienta oraz szybko dopisać dłużnika do rejestru. Każdy przedsiębiorca, korzystając z usług Krajowego Rejestru Długów, może sprawdzić wiarygodność finansową potencjalnego kontrahenta i zminimalizować w ten sposób ryzyko zawierania transakcji z nierzetelną firmą lub osobą. Przedsiębiorcy, którzy figurują w rejestrze, napotykają trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Nierzetelni konsumenci mogą mieć kłopot z zawarciem umowy o kredyt lub zakupem telefonu w promocji czy dostępem do usług telewizji kablowej. Z Krajowym Rejestrem Długów współpracują banki, firmy leasingowe, zakłady energetyczne, gazownicze, ciepłownicze, spółdzielnie mieszkaniowe, duże korporacje oraz małe i średnie przedsiębiorstwa ze wszystkich branż.

Dopisując nierzetelnego klienta do Krajowego Rejestru Długów, motywuje się dłużnika do spłaty swoich zobowiązań. Wystarczy 200 zł długu w przypadku konsumenta i 500 zł w przypadku przedsiębiorcy, aby nieuczciwy klient mógł zostać dopisany do ogólnopolskiego rejestru dłużników. Każdy, zanim trafi na „czarną listę”, musi zostać co najmniej miesiąc wcześniej poinformowany przez wierzyciela o tym, że informacje o jego zadłużeniu zostaną przekazane do rejestru.

Korzyści dla przedsiębiorców

Funkcjonowanie Krajowego Rejestru Długów przyczynia się do zmniejszenia zatorów płatniczych nie tylko w firmie, ale również w całej gospodarce. Ograniczenie liczby sporów sądowych i wzrost płynności finansowej przedsiębiorstw przyczyniają się do rozwoju każdej firmy. Zwiększone przychody do Skarbu Państwa to wymierne korzyści z funkcjonowania Krajowego Rejestru Długów. Sprawdzanie wiarygodności finansowej potencjalnych kontrahentów stanowi skuteczną ochronę przed niewypłacalnymi klientami. Oznacza to tańsze pozyskiwanie nowych klientów, znaczne zmniejszenie rezerw przeznaczanych na pokrycie niespłaconych zobowiązań i możliwość przygotowania bardziej konkurencyjnej oferty dla tych, którzy są uczciwi.

Podsumowanie

Krajowy Rejestr Długów jako prekursor w dziedzinie przyjmowania, przechowywania i udostępniania informacji gospodarczych jest trwałym elementem polskiego życia gospodarczego. System wymiany informacji gospodarczych będzie sprawnie funkcjonował w Polsce, jeżeli wszyscy przedsiębiorcy zechcą współpracować z Krajowym Rejestrem Długów. Tylko wtedy każdy, kto dopisze swojego nierzetelnego klienta do rejestru, będzie miał pewność, że przy weryfikacji danych dłużnika inny kontrahent nie podejmie z nim współpracy lub podpisze umowę na gorszych warunkach.