Monika Bekas, Windykacja należności w praktyce, Książka

Windykacja należności w praktyce

Jak weryfikować zdolność kredytową klientów i odzyskiwać pieniądze od dłużników

„Borykający się z nierzetelnymi dłużnikami znajdą w tej książce wnikliwą analizę polskich uwarunkowań bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz znakomity poradnik z praktycznymi narzędziami skutecznej windykacji. Ale jest ona równocześnie inspiracją do autorefleksji - zwróceniem uwagi na to, że poprzez nieznajomość tych narzędzi lub ich nieumiejętne stosowanie działamy w interesie dłużnika! Oba te powody tworzą bardzo dobrą motywację do przeczytania tej książki.”

Tomasz Kozłowski
prezes Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego
wiceprezes Związku Pracodawców Klastry Polskie

Monika Bekas

Pierwszą swoją książkę o windykacji napisałam w 2008 roku. Jestem również współautorką dwóch innych publikacji pod redakcją naukową dr Katarzyny Kreczmańskiej – Gigol pt. „Windykacja należności – ujęcie interdyscyplinarne” oraz „Aktywne zarządzanie płynnością finansową”. W ostatnich latach przeszkoliłam ponad 3000 przedsiębiorstw.

Jestem trenerem i prelegentem na licznych konferencjach i szkoleniach z zakresu zarządzania należnościami i windykacji. Wykładam na studiach podyplomowych Windykacja Należności oraz Zarządzanie Płynnością Finansową organizowanych przez Katedrę Finansów Szkoły Głównej Handlowej.

Ukończyłam Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, szkołę trenera biznesu oraz kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie uprawnień pedagogicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiadam otwarty przewód doktorski w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2009 roku wygrałam ogólnopolski ranking Polscy Liderzy Doradztwa w kategorii Doradca Biznesu ds. Zarządzania Należnościami.

Napisałam liczne artykuły z zakresu negocjacji i windykacji oraz opublikowałam prace naukowe z następujących tematów:

  • „Rola i znaczenie oceny wiarygodności finansowej potencjalnych klientów w polityce kredytowej przedsiębiorstwa”
  • „Rola i znaczenie skutecznych narzędzi odzyskiwania należności na etapie polubownym”
  • „Rola Krajowego Rejestru Długów w zwalczaniu zatorów płatniczych w Polsce”
  • „Etyka regulowania należności przez przedsiębiorców i konsumentów”
  • „System wymiany informacji gospodarczych w Polsce”
  • „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”
  • „Rozwój rynku informacji gospodarczych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku”
  • „Polka kupuje świadomie, czyli o zwyczajach konsumenckich kobiet w Polsce”

W swojej działalności edukacyjnej chętnie angażowałam się w przedsięwzięcia organizowane dla młodzieży. Wspierałam organizację konkursu z wiedzy ekonomicznej pt. „Ryzyko działalności gospodarczej”. Celem tego pomysłu jest pomoc w przygotowaniu młodych ludzi do wejścia na rynek pracy oraz ułatwienie im zrozumienia zasad ekonomii i funkcjonowania biznesu na rynku polskim. Jako ekspert byłam też częstym gościem w szkołach z okazji Światowego Dnia Przedsiębiorczości.

Od 2004 do 2014 roku pracowałam w Krajowym Rejestrze Długów Biurze Informacji Gospodarczej SA i prowadziłam między innymi projekt edukacyjny pt. Akademia Krajowego Rejestru Długów. Obecnie pracuje na stanowisku Dyrektor Windykacji Prawnej w firmie Casus Szczurowski & Wspólnicy Kancelaria Prawna.