Monika Bekas, Windykacja należności w praktyce, Książka

Windykacja należności w praktyce

Jak weryfikować zdolność kredytową klientów i odzyskiwać pieniądze od dłużników

„Borykający się z nierzetelnymi dłużnikami znajdą w tej książce wnikliwą analizę polskich uwarunkowań bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz znakomity poradnik z praktycznymi narzędziami skutecznej windykacji. Ale jest ona równocześnie inspiracją do autorefleksji - zwróceniem uwagi na to, że poprzez nieznajomość tych narzędzi lub ich nieumiejętne stosowanie działamy w interesie dłużnika! Oba te powody tworzą bardzo dobrą motywację do przeczytania tej książki.”

Tomasz Kozłowski
prezes Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego
wiceprezes Związku Pracodawców Klastry Polskie

Artykuły

Otoczenie gospodarcze przedsiębiorstwa – jak je weryfikować, aby bezpiecznie działać na rynku?

Maksyma mówi: „Dobre interesy robią ludzie albo bardzo mądrzy, albo bardzo głupi. Ci pierwsi – bo potrafią właściwie ocenić ryzyko, Ci drudzy – bo nie potrafią”. Każdego dnia właściciele firm oraz kadra zarządzająca dużych korporacji podejmują decyzje dotyczące funkcjonowania swojej firmy w obrocie gospodarczym. Osoby te są odpowiedzialne za rozwój przedsiębiorstwa, a wybory, których dokonują, mają wpływ na jego wzrost lub upadek. Dlatego warto zadać pytanie, jak mądry menadżer lub właściciel powinien oceniać ryzyko kontraktu, aby „robić tylko dobre interesy”? Czytaj więcej >>

Windykacja – istotny element efektywnego zarządzania należnościami

Jedną z przyczyn bankructw firm w Polsce i na świecie jest zbyt wysokie zadłużenie przedsiębiorstw i nieskuteczna windykacja niespłaconych należności. Przedsiębiorca, który na czas nie otrzyma zapłaty za dostarczone towary czy wykonane usługi, traci płynność finansową, czyli zdolność do regulowania bieżących zobowiązań. Chcąc zachować płynność finansową, przedsiębiorca powinien aktywnie zarządzać należnościami. Ale co to oznacza dla podmiotu gospodarczego? Czytaj więcej >>

Filozofia zadłużenia, czyli dlaczego klienci nie regulują swoich zobowiązań w terminie?

Problem niezapłaconych należności dotyka niemal każdą firmę. Szczególnie zagrożone są małe i średnie przedsiębiorstwa, w których kilka niezapłaconych faktur może doprowadzić do bankructwa. Nieuczciwych kontrahentów nie da się całkowicie wyeliminować, ale można poznać przyczyny zadłużenia i uniknąć pułapek, które zastawiają dłużnicy. Czytaj więcej >>

Strategie negocjacji z dłużnikami

Większość osób sądzi, że najtrudniejszym wyzwaniem dla firmy jest przygotowanie konkurencyjnej oferty, dzięki czemu pozyska ona nowych klientów. To prawda, ale maksyma głosi: „Pilnowanie pieniędzy jest bardziej kłopotliwe niż ich zdobycie”. To fakt, z którego zdają sobie sprawę wszyscy, którzy rozmawiają z klientami o zaległościach płatniczych. Wymówki dłużników, obraźliwe słowa, trudne sytuacje i stres, jaki towarzyszy rozmowom o pieniądzach, to codzienna praca tych, którzy zajmują się ściąganiem należności od dłużników. Czytaj więcej >>

Jak zmniejszyć ryzyko powstania przeterminowanych należności?

Niemal każda firma we współczesnej gospodarce doświadczyła większych lub mniejszych problemów finansowych, spowodowanych nieuregulowaniem w terminie zobowiązań przez nierzetelnych klientów. Dla jednych przedsiębiorców może to być tylko przejściowa sytuacja, dla drugich stan, który trwa przez wiele miesięcy i prowadzi firmę na skraj bankructwa. Głównym powodem problemów polskich przedsiębiorców jest niedocenianie ryzyka związanego z zawieraniem nowych transakcji. Dlatego zanim zostanie podpisana umowa z potencjalnym klientem, warto pamiętać o kilku zasadach. Czytaj więcej >>

Ryzyko kredytu kupieckiego – jak je minimalizować?

Sprzedaż za gotówkę w dzisiejszym świecie dawno odeszła w zapomnienie na rzecz sprzedaży z odroczonym terminem płatności. Za dostarczone towary lub wykonane usługi wystawiana jest faktura, której termin zapłaty dopiero ma nadejść. Oznacza to, że sprzedający spodziewa się zapłaty dopiero w określonym czasie. Ryzyko, jakie wiąże się ze sprzedażą na kredyt, to prawdopodobieństwo, że odbiorca nie zapłaci w terminie za towar lub wykonaną usługę. Oznacza to, że firma nie będzie mieć pieniędzy na uregulowanie własnych zobowiązań. Jak zatem minimalizować ryzyko kredytu kupieckiego? Czytaj więcej >>

Krajowy Rejestr Długów – nowoczesny system wymiany informacji gospodarczych w Polsce

Ponad 52% Polaków jest zdania, że Krajowy Rejestr Długów jest najbardziej znaną instytucją gromadzącą informacje o dłużnikach w Polsce. W rejestrze zostało dopisanych 1,8 mln dłużników oraz ponad 5 mln spraw. Statystycznie jeden dłużnik ma 3 niezapłacone faktury. Każdy przedsiębiorca, bez względu na wielkość swojej firmy, może skorzystać z nowoczesnego systemu wymiany informacji gospodarczych, budowanego przez Krajowy Rejestr Długów. Czytaj więcej >>

Jak skutecznie windykować przez telefon

Odzyskiwanie niespłaconych należności na drodze polubownej, w szczególności windykowanie niespłaconych należności przez telefon, jest sztuką, którą warto doskonalić. W całym procesie windykacji polubownej rozmowa telefoniczna jest bardzo często pierwszym kontaktem z niesolidnym klientem, nieregulującym swoich zobowiązań w terminie. Jak zatem rozmawiać z dłużnikiem przez telefon, aby skutecznie ściągną zapłatę za wystawione faktury? Czytaj więcej >>

Outsourcing windykacji

Outsourcing windykacji oznacza korzystanie z usług wyspecjalizowanych firm windykacyjnych, które odzyskują niespłacone należności na etapie postępowania polubownego oraz wspierają wierzyciela na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego. Dlatego każdy przedsiębiorca, którego działania windykacyjne nie przynoszą zamierzonych efektów, powinien zastanowić się nad przekazaniem spraw firmie zewnętrznej. W takim razie warto zadać pytanie, jakie korzyści może odnieś wierzyciel z outsourcingu windykacji? Czytaj więcej >>

Zawód windykatora – na czym polega?

Windykator to zawód, który na stałe zagościł w polskiej gospodarce. Stał się on popularny w latach 90. XX wieku, kiedy zaczęły powstawać pierwsze firmy windykacyjne. Obowiązkiem windykatora jest przede wszystkim skuteczne odzyskanie nieuregulowanych należności od nierzetelnych klientów. Co warto wiedzieć o pracy windykatora i na czym dokładnie polega wykonywanie tego zawodu? Czytaj więcej >>